หากใครที่ยังไม่รู้เรื่องวิธีการทำธุรกิจอย่างถูกวิธี...ไม่สมควรเริ่มทำธุรกิจ เพราะโอกาสประสบความล้มเหลว จะมีมากกว่า โอกาสประสบความสำเร็จ

Course Curriculum

  หนังสือเสียง คัมภีร์ห้าเหรียญ
Available in days
days after you enroll
  หนังสือเสียง คัมภีร์ห้าเหรียญ
Available in days
days after you enroll
  หลักการของค่าใช้จ่าย และ กำไร
Available in days
days after you enroll

หนังสือ คัมภีร์ห้าเหรียญ

เรื่องเล่าการทำธุรกิจในตำนาน ที่แปลเป็นหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน เป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เกิดความรู้ในการทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดต้องเริ่มต้นจาก เหรียญแรก สอนเรื่องการขายที่ถูกต้อง เหรียญที่สอง สอนเรื่องต้นทุนในการทำธุรกิจ เหรียญที่สาม สอนเรื่องค่าใช้จ่าย เหรียญที่สี่ สอนเรื่องการตลาด และ เหรียญสุดท้าย คือ การสอนเรื่องการทำกำไร หรือ วิธีทำให้ทองคำออกลูกออกหลานมาให้เราใช้อย่างไม่มีวันหมด


หากใครเข้าใจบทเรียนทั้งห้า ก็สามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจของตนเองได้

Select a pricing plan and sign up

บันทึกจากหนุ่มน้อย

แถมฟรี เรื่องราวการจดบันทึกที่หนุ่มน้อยแมคก้า จดบันทึกตลอดการเดินทางหลายปี (แจกเป็นไฟล์ PDF ให้ผู้ฟังทุกท่าน ในทุกบทเรียนชีวิต)

บทวิเคราะห์ของผู้เขียน

อยู่ช่วงท้ายของทุกบทเรียน คำแนะนำจากผู้เขียน ที่เกิดจากประสบการณ์ในการทำธุรกิจจริงในสมัยปัจจุบัน ที่นำมาดัดแปลงเรื่องราวให้เป็นนิทานอียิปต์

บทสรุปเรื่องราวความคิดเศรษฐี

การเดินทางของใครสักคนหนึ่ง อาจเป็นบทเรียนที่ดีให้กับชีวิตเราก็เป็นไปได้